TARIEVEN LOGOPEDIE

De tarieven voor onderzoek en behandeling van logopedie in een Centrum voor Ambulante revalidatie zal vervat zitten in een multidisciplinair forfait. De centra zijn gesubsidieerd en werken met verschillende disciplines: logopedie, psychologie, pediatrie, psychiatrie, kinesitherapie,…

De zelfstandig werkende logopedisten zullen u de nodige informatie geven over uw persoonlijk dossier en de hiermee samenhangende tarieven en terugbetalingsmodaliteiten.
Meestal duren de behandeling en terugbetaling 1 jaar. Soms schrijft de gespecialiseerde arts behandeling voor een paar maanden voor en is dit voldoende. In verschillende gevallen is een extra behandeljaar aangewezen of kan een behandeling over vele jaren worden gespreid.
Kinderen genieten aanvullende verzekering na die periode van 2 jaar of als ze niet in aanmerking komen voor de gewone terugbetaling.

Via deze link ziet u een samenvatting van de tarieven of honoraria voor zelfstandig werkende, geconventioneerde logopedisten. (link: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/logopedist.aspx)

Bij een geconventioneerd logopedist zal onder strikte voorwaarden en na voorschrift door een bevoegd arts 75% terugbetaald worden van het betaalde honorarium. Dit is de terugbetaling via klassieke verzekering.


Niet-geconventioneerde logopedisten zullen doorgaans een ander tarief bepalen. De terugbetaling bedraagt in dit geval 60% van het geconventioneerde honorarium.

Indien terugbetaling via de klassieke verzekering niet kan, voorzien de meeste ziekenfondsen een kleine terugbetaling via de aanvullende verzekering. Hiervoor kan je informeren bij je ziekenfonds.